28. září 2024 od 9:00

Abeceda Zdravého Žití

Čistota – více než polovina zdraví

Význam udržování vnitřní i vnější čistoty, odkud pochází základní hygienické zásady

Přednášející: Vít Syrový, Aleš Svoboda, Prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc., Petr Klimeš a Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Zveme Vás na semináře Abecedy Zdravého Žití, které se budou konat v prostorách Zahradního dvora Listen ve Strakách u Nymburka.

Abeceda Zdravého Žití

Nejspíš každý chce být zdráv. A návodů, jak toho dosáhnout, je nespočet. Přesto se vůkol nás objevují často i dost závažná onemocnění, ať již fyzická či psychická, s nimiž si moderní medicína leckdy neví rady. Zároveň se stále více projevují omezení a pochybené základy současného systému, nedostatky léků apod. Proto je potřeba hledat zcela nové cesty, jež by vedly k celkovému ozdravění. Odedávna je známo, že nejlepší ze všeho je nemocem předcházet, tzn. klást prvořadý důraz na skutečnou a řádnou prevenci, jinak řečeno vhodně přirozeně působit na náš organismus, aby nejen trvale normálně fungoval, ale aby nám též naše pozemské tělo vydrželo co nejdéle zdravé a odolné. V novém cyklu seminářů Abeceda zdravého žití se postupně zaměříme na jednotlivé pilíře, jež by měly napomoci k dosažení těchto cílů. Jelikož oblast péče o zdraví pozemských těl spadá pod kompetenci bytostných, budeme se v prvé řadě opírat o jejich moudré rady i četné dary, jež nám v hojné míře poskytují.