Semináře

Seminářů se je možné zúčastnit osobně, anebo připojením se k online vysílání. Více informací najdete na stránce účast.

Ze semináře je pořizován záznam, který je po zpracování uložený do archivu.

Na každý seminář prosím nahlaste svoji účast. Formulář pro nahlášení účasti na připravovaný seminář najdete v sekci pro registrované online / archiv.

Cena za jeden seminář z archívu je 500,- Kč (21,- €)

Přehled seminářů Abecedy zdravého žití

I. ročník

Bylinky, barvy a bytostní

Rozličné možnosti využití bylin, význam jejich barev, jak působí účinné látky a kdo je vytváří

Rozličné byliny a plody se využívají k léčení všemožných chorob už po mnohá tisíciletí. To se sice snaží popírat někteří propagátoři a prodejci chemických léčiv, leč toto počínání je v podstatě protizákonné. Užívání bylin k léčebným účelům je totiž i právně podloženo, o čemž se dovíte právě na tomto semináři, a to přímo od znalce současných platných pozemských zákonů. Mimoto upozorníme i na to, že fytoterapie tvořila po dlouhou dobu základ farmakologie. O tom budou též ve svých přednáškách mluvit i skuteční odborníci, přičemž se též zaměří na praktické rady, jež pochopitelným způsobem objasní, v kterých případech, jakým způsobem a v jakých formách je nejvhodnější byliny užívat. Poukáží také na některé omyly, jakož i na nevhodné nebo méně účinné formy zpracování a užití bylin, které jsou mnohdy z nevědomosti doporučovány na různých internetových stránkách. Avšak nezůstaneme jen u vědeckých poznatků, ale zaměříme se i na jemnější energetické hladiny, zejména na ty druhy vyzařování, které vnímáme a označujeme jako barvy. Ty mají totiž nesmírný význam i z hlediska harmonizace a léčení organismu. Někteří z přednášejících rovněž popíší hlubší podstatu bylin, jakož i to, kdo umožňuje, aby řádně vyrostly, utvářely odpovídající barvu květů, vůni i účinné složky, jež pak vyvolávají hojivý, posilující nebo léčebný účinek.

Součástí tohoto semináře také budou praktické ukázky, které natočíme i na video. O čem tyto ukázky budou, to se dozvíte až na této akci, anebo poté z videí.

Přednášející: Vít Syrový, Aleš Svoboda, Prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc., Petr Klimeš a Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Celostní medicína

Celostní přístup k léčbě a prevenci onemocnění, nutnost chápání souvislostí těla, duše a ducha

Pojem celostní medicína se užívá celkem často, avšak ve většině případů se tímto označením zastánci těchto směrů chtějí jen odlišit od běžné lékařské péče, jež se specializovaně zaměřuje jen na oddělené součásti člověka. Jestliže ovšem chceme dosáhnout skutečně celostního přístupu k léčbě a prevenci různých onemocnění, je nutné pochopit souvislosti fyzického těla, duševních záhalů, jakož i lidského ducha, který přestože oživuje ostatní složky naší osobnosti, potřebuje k tomu nezbytně ještě doplňkové energie i podstaty odlišných druhů. V prvé řadě si připomeneme vliv bytostného principu, neboť naše pozemské tělo pochází z přírody, jež spadá právě pod správu v ní působících bytostí. Jelikož před fyzickým projevením se nemoci se nejprve objevují zákaly či energetické blokády v některém z duševních obalů, je potřeba co nejlépe pochopit i tyto vzájemné interakce. O těchto i jiných souvislostech a praktických možnostech jejich využití, vedoucích k celkovému ozdravění, se zaměříme v jednotlivých přednáškách tohoto semináře.

Přednášející: Vít Syrový, Aleš Svoboda, Prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc., Petr Klimeš a Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Čistota – více než polovina zdraví

Význam udržování vnitřní i vnější čistoty, odkud pochází základní hygienické zásady

Odedávna je známo, že pro trvalé udržení celkového zdraví je nutno dodržovat základní hygienické zásady. Někdo se může domnívat, že se k tomu došlo až na základě lékařských zjištění v novověku. Avšak tyto moudré zásady byly známy již před mnoha tisíciletími, když tehdejší lékaře vyučoval vysoký bytostný Asklépios. Jako jeho dcera se uváděla spanilá ženská bytost Hygiea, symbolizující čistotu a prevenci. Též je známo, že nejdůležitější ženskou ctností je čistota. Ta se má projevovat jak ve smyslu vnějším (např. je nezbytné se mýt), tak vnitřním (kupř. je potřebné pročišťovat krev). Z hlediska prevence je ovšem nezbytné zabezpečovat co největší čistotu již u podávaných pokrmů a nápojů, jakož u všech dalších prostředků, jež se dostávají do těla. Řádná hygiena a udržování čistoty jsou však nezbytné nejen u pozemského těla, ale i v duševní oblasti! V přednáškách se proto zaměříme i na zdůraznění čistoty myšlení, cítění a dalších vnitřních pochodů.

Přednášejíci: 

Detoxikace

Jak bezpečně pročišťovat organismus, možnosti a význam očistných metod, podpora správné funkčnosti detoxifikačních orgánů

Přednášejíci: 

Úvod

Alternativní medicína

Historie, význam a možnosti přirozené léčby, alternativní metody diagnostiky, léčby a prevence onemocnění

V dávné minulosti se užívaly jen takové léčebné postupy, které se dnes řadí do oblasti alternativní medicíny. Dokazují to i dochované zásady moudrého Hippokrata, jenž dle nich léčil vhodnou stravou, nápoji, bylinami a vydatným cvičením na čerstvém vzduchu. Také prastaré léčebné postupy jiných kultur se zakládaly na cíleném a moudrém využívání přirozených prostředků, jakož i na hledání skutečných příčin onemocnění a jejich napravování. Na toto i mnohé jiné zajímavosti se tudíž zaměříme v jednotlivých přednáškách, přičemž nezůstaneme jen u minulosti, ale upozorníme i na novější metody, které se v této oblasti s úspěchem využívají. 

Přednášejíci: Vít Syrový, Aleš Svoboda, MUDr. Monika Waksmundská, Petr Klimeš a Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Další semináře

Škola Svobody

Génius Přírody